Jak probíhá čerpání hypotéky?

Žádost o schválení hypotéky sama o sobě představuje poměrně složitý proces, který vyžaduje mnoho byrokratických kroků. Jenže ani finálním schválením a posvěcením ze strany banky tento kolotoč nekončí. Následuje totiž čerpání hypotéky, které má také spoustu podmínek. Co všechno je potřeba splnit a jakou formou čerpání smluvené částky může probíhat?

Jaké jsou podmínky pro čerpání hypotéky?

Čerpat hypotéku může žadatel až po podpisu smlouvy a splnění všech podmínek, které smlouva stanovuje. K tomu, aby banka k vyplacení přistoupila, je také nutno dodat nutno spoustu dokumentů.

Co musí klient pro čerpání hypotéky bance prokázat?

  • Doložit kupní smlouvu s ověřenými podpisy zúčastněných stran
  • V případě financování části nemovitosti z vlastních zdrojů je nutné dodat doklad o úhradě části kupní , 
  • Potvrzení od katastru nemovitostí o návrhu na vklad zástavního práva banky
  • Zástavní smlouvu 
  • Doklad o pojištění nemovitosti s vinkulací pojistného ve prospěch banky
  • V případě stavby stavební povolení
  • V případě rozsáhlejší rekonstrukce souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru
  • Většina bank požaduje zřízení osobního účtu, z něhož si bude pomocí inkasa čerpat měsíční splátky

Jakým způsobem lze hypotéku čerpat?

Čerpat hypotéku lze hned dvěma způsoby – najednou či postupně. V prvním případě je po splnění všech podmínek pro vyplacení možné získat smluvenou částku v celém objemu na bankovní účet, nebo do advokátní, notářské či bankovní úschovy.  K takové formě čerpání se přistupuje, pokud klient kupuje již hotovou nemovitost, která není zatížena již existující hypotékou. Na jednorázové čerpání hypotéky pak má klient zpravidla 12 měsíců od podepsání smlouvy. 

Druhou možností je čerpat hypotéku postupně, a to až po dobu 36 měsíců. Tento způsob čerpání se používá ve vícero případech, nejčastěji, pokud se klient rozhodne pro stavbu nemovitosti. 

K postupné čerpání se banka přiklání také v případě, kdy že je kupovaná nemovitost zatížena hypotékou. V této situaci pošle banka z celkové sumy hypotéky částku, která odpovídá nesplacené hypotéce bance, u které je již existující hypotéka vedena. Zbytek putuje znovu buďto na bankovní účet klienta, nebo do úschovy. 

Zvláštní případ je u takzvaných amerických hypoték, tedy hypotečním úvěru, který se může využít na cokoliv, nejen nemovitost. U této formy úvěru je lhůta většinou šest měsíců.

Co je nutné dokládat při stavbě či rekonstrukci nemovitosti?

Stavba vlastního bydlení je pro mnohé životním snem, ale oproti nákupu již existující nemovitosti jde o mnohem složitější proces. Jednak se konečná cena nemovitosti může zásadně lišit od původního odhadu, jednak je třeba vyřídit násobně více povolení a navštívit více úřadů.

Čerpání hypotéky u staveb i rekonstrukcí probíhá postupně a to většinou poté, co bankovní odhadce provede průběžnou kontrolu postupu práce. 

Vždy, když chce klient čerpat dohodnutou částku, odhadce zkontroluje a připraví protokol o stavu stavby. Na jeho základě banka ví, že výstavba pokračuje podle plánu, který ovlivňuje konečnou cenu nemovitosti.

Na postupné čerpání hypotéky pro stavbu má klient 24 měsíců od podpisu smlouvy. V případě, že se stavba prodlužuje, může klient požádat o prodloužení, za které si banka účtuje zhruba pětitisícový poplatek.