Co vše potřebuji k vyřízení hypotéky?

Hypotéka představuje velký a komplexní finanční závazek, pro jehož schválení je nutno získat hned několik dokumentů. V první řadě je to doložení příjmů. U zaměstnanců stačí potvrzení ze strany zaměstnavatele, OSVČ pak musí předložit alespoň dvě daňová přiznání a doklad o zaplacení daně. Dále musí žadatel obstarat potvrzení o pojištění ve prospěch banky. Pokud je předmětem financování rekonstrukce, je nutné doložit smlouvu o dílo.

Jak funguje refinancování hypotéky?

K refinancování hypotéky může dojít po uplynutí doby fixace hypotéky. Ta bývá stanovena na různé období, například 5,8 nebo 10 let. Po uplynutí může nastat situace, že banka původní podmínky hypotéky upraví, nebo se na trhu najde výhodnější produkt. Pokud vám tedy podmínky stávající banky nevyhovují, můžete se poohlédnout po jiných nabídkách. Refinancováním se pak rozumí, že nová banka celou hypotéku splatí a vám vyměří vlastní podmínky podle toho, kolik jste již zaplatili.

Na jak vysokou HYPOTÉKU dosáhnu s mým příjmem?

Podmínky schvalování hypoték jsou dány zákonem tak, aby se zamezilo riziku, že klienti nebudou moci svůj závazek splácet. Obecně proto platí, že celková výše hypotéky nesmí být vyšší než devítinásobek ročního příjmu obou žadatelů. Zároveň výše měsíční splátky úvěru nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu. K této položce se navíc přičítají i splátky dalších úvěrů, ať už jde o leasing na automobil nebo jiné finanční produkty. 

Jak funguje čerpání hypotéky?

Schválením a podepsáním úvěrové smlouvy celý proces získání hypotéky ani zdaleka nekončí. Než se totiž na vašem účtu objeví sjednaná suma nebo její část, je třeba splnit ještě další podmínky. Jednak ty, které pro čerpání vyplývají z vaší úvěrové smlouvy. Zároveň musíte získat potvrzení o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti do katastru nemovitostí. Čerpání může následně proběhnout jednorázově, a to nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy, nebo postupně.

Co vše lze hypotékou financovat?

Obecně si lidé pod pojmem hypotéka představí finanční prostředek, který slouží ke koupi nemovitosti či pozemku. Koupě však není ten jediný účel, ke kterému se dá hypotéka využít. 

Kromě koupě nemovitosti či pozemku lze hypotékou financovat i výstavbu, rekonstrukci či modernizaci nemovitosti, zařízení bytu či domu, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, nebo také refinancování či konsolidaci.