Mladí získají hypotéku snadněji

Česká národní banka našla způsob, jak získat víc pravomocí pro regulaci hypoték. Poslance, kteří budou o klíčovém zákoně rozhodovat, chce obměkčit zmírněním pravidel pro lidi do 36 let.

Lidé mladší 36 let dosáhnou na hypotéku snáz než starší žadatelé. Počítá s tím návrh, na kterém se dohodlo ministerstvo financí s Českou národní bankou. Pro mladší zájemce mají platit volnější limity. Centrální banka tak chystá výjimku z přísných pravidel, která v posledních letech postupně zavedla.

Zpřísněním poskytování hypoték se ČNB snaží zabránit „přehřátí trhu“ – hlavně tomu, aby lidé v době ekonomické prosperity snadno získali úvěry na bydlení, které by pak po zhoršení podmínek nezvládali splácet. ČNB se už několik let neúspěšně snaží získat zákonnou pravomoc omezovat banky přímo. To se jí ale zatím nepovedlo prosadit. Vydává proto jenom „doporučení“– a přestože se jimi banky dobrovolně řídí, nemají takovou vymahatelnost jako právě zákon.

Právě mírnější podmínky pro mladší zájemce teď mají pomoci k tomu, aby chystaná novela zákona o ČNB konečně prošla.

“Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou s nižšími příjmy a úsporami, které jim však většinou v následujících letech vzrostou. Proto jsme jim v návrhu úvěrové ukazatele zmírnili.”

„Podařilo se najít kompromis, aby novela mohla být co nejdříve předložena do vlády a poté do Poslanecké sněmovny,“ říká Denisa Všetíčková, mluvčí ČNB. Jestliže úspěšně projde Parlamentem, začne platit rychle. Nová pravidla mají být účinná od začátku druhého měsíce po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

I pro zahraniční agresory

Centrální banka už dřív omezila hypotéky několika „doporučeními“. Banky podle nich musí jednak hlídat výši poskytnutého úvěru v poměru k hodnotě zastavené nemovitosti, jednak poměřovat příjmy zájemce o hypotéku s jeho celkovým zadlužením.

Konkrétně to vypadá tak, že banky mají v zásadě poskytovat hlavně hypotéky s LTV do 80 procent. Zkratka LTV neboli loan to value uvádí poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Hypotéky s LTV ve výši 81 až 90 smějí banky poskytnout jen v 15 procentech případů z objemu nových smluv. A hypotéky od 91 procent LTV už nemají poskytovat vůbec.

Celkové dluhy žadatelů o hypotéku nemají být vyšší jak devítinásobek ročních čistých příjmů (ukazatel DTI neboli debt to income) a na jejich měsíční splátku nemají dávat víc jak 45 procent měsíčních čistých příjmů (ukazatel DSTI neboli debt service to income)

Centrální banka se ale dlouhodobě snaží získat silnější bič. „Nevýhodou doporučení je, že není vynutitelné. To znamená, že ho sice respektují tuzemští poskytovatelé úvěrů na bydlení, ale nemusí se jimi řídit zahraniční instituce s agresivnější obchodní politikou. Pokud stropy pro poskytování hypoték stanovíme zákonem, nastavíme rovné podmínky na trhu a zabráníme nekalé konkurenci,“ vysvětluje Všetíčková z České národní banky.

Navržená novela počítá s tím, že centrální banka může nastavovat horní hranice ukazatelů LTV, DTI a DSTI. „Samotné nastavení limitů nebude součástí zákona, ČNB je bude nastavovat takzvaným opatřením obecné povahy,“ upřesňuje Všetíčková.

Volnější limity pro lidi do 36 let

Návrh původně počítal se stejnými limity pro všechny zájemce. Nově se do něj teď dostaly zjemňující podmínky pro lidi, kteří k okamžiku poskytnutí úvěru nedosáhli věku 36 let. Když je žadatelů víc, musí věkovou podmínku splnit všichni. Současně musí jít o úvěr na pořízení bydlení, ne třeba na nákup bytu jako investice. 

Konkrétně limit u ukazatele LTV má být pro mladé zájemce o deset procentních bodů výš než u ostatních lidí, u ukazatele DTI o jednoroční násobek čistých příjmů výš a ukazatele DSTI o pět procentních bodů výš.

Co by takové zmírnění znamenalo u dosavadních limitů? Celkové dluhy by nesměly být vyšší jak desetinásobek ročních čistých příjmů a na jejich měsíční splátku by nemělo padnout víc jak 50 procent čistých měsíčních příjmů. Mladí lidé by také nově mohli dosáhnout i na takzvanou stoprocentní hypotéku (s LTV ve výši 100 procent), pokud by se banka s takovými výjimkami vešla do 15 procent objemu poskytnutých hypoték. 

Než ale novela projde a začne platit, nic se zatím nemění. Dosavadních doporučení se změny netýkají – jedině kdyby snad Bankovní rada ČNB rozhodla na některém z příštích zasedání jinak. Připomeňme, že už teď banky můžou pět procent obchodů poskytnout i za podmínek, které jdou nad limity.

Banky jsou proti regulaci

Lidé z oboru hodnotí navrhované zmírnění většinou kladně. „Lepší podmínky pro získání hypotéky pro mladé jsou určitě vítané. Jedná se o skupinu lidí, kteří jsou zpravidla na začátku své kariéry a dá se očekávat, že budou pozičně i platově růst,“ říká Lucie Drásalová, analytička společnosti Partners.

„V řadě zemí Evropské unie jsou regulace už nyní výrazně benevolentnější k mladým lidem, kteří potřebují financovat své první bydlení. Je proto pozitivní, že o změně přístupu začíná uvažovat také český stát,“ přidává se Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Pozitivně vnímá změnu i generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix, obecně se mu ale snaha o regulaci nelíbí. „Nová podoba návrhu je lepší původní. Je to ale snaha, jak řešit zablokovanou situaci a dosáhnout toho, aby bylo toto znění průchodnější pro ty, kteří ho podporují. Z našeho pohledu by stále bylo nejlepší, kdyby zákon žádná konkrétní omezení pro poskytování hypoték nestanovoval,“ říká Feix.

Zaznívají i vyloženě kritické hlasy. „Výjimka ještě zkomplikuje už tak složitou regulaci. Jedná se čistě o politické rozhodnutí, jak zvýšit šanci na schválení zákona v Poslanecké sněmovně,“ domnívá se Marian Holub, produktový manažer pro hypotéky finanční skupiny Wüstenrot.

„Výjimka jde navíc proti samotnému smyslu regulace. Má-li bránit neúměrnému zadlužování, mladí klienti asi nebudou pravidelně méně rizikovou skupinou než jiné skupiny dlužníků. Navíc regulace bude mít zásadně odlišný dopad na banky s různými obchodními modely nebo věkovým složením klientů,“ dodává Holub.

Regulaci hypoték banky obecně odmítají. Říkají, že mají vlastní systémy, které dobře hlídají situaci na trhu, a že rizikové klienty odhalí a nepůjčí jim. Prostřednictvím České bankovní asociace aktivně vystupují proti novele. Asociace argumentuje třeba tím, že české domácnosti mají podle Eurostatu nejmenší potíže se splácením úvěrů na bydlení v celé Evropě.

Ministerstvo financí s Českou národní bankou trvají na tom, že zpřísnění je nutné. „Argumentace současným nízkým podílem úvěrů se selháním je nesprávná. Nejlépe to lze dokumentovat na hypoteční krizi v Irsku. Těsně před jejím začátkem, v roce 2007, byl podíl hypoték se selháním ještě mnohem nižší, než je nyní v ČR – byl prakticky nulový. Pak ale velmi rychle vyskočil až k 25 procentům, což vedlo k nezbytnosti záchrany celého irského bankovního sektoru masivním použitím peněz daňových poplatníků,“ reagovalo ministerstvo na připomínku asociace.

„ČNB nemůže zajistit dlouhodobou finanční stabilitu, pokud k tomu nebude mít adekvátní nástroje. Proto usiluje, aby měla zákonný mandát stanovovat závazná kritéria pro celý hypoteční trh,“ zdůrazňuje mluvčí centrální banky Denisa Všetíčková.

Výrazným způsobem zasáhla ČNB naposledy před měsícem, kdy jasně řekla, co si banky můžou účtovat v případě, že se klient rozhodne pro předčasné splacení hypotéky. Je toho rozhodně míň, než by si banky přály.

Zdroj: www.penize.cz/hypoteky/405679-mladi-ziskaji-hypoteku-snadneji-rodi-se-vyjimka-z-prisnych-pravidel