Jaké podmínky musí splnit žadatel o hypotéku?

Hypotéka je závazek často na desítky let a není proto divu, že proces jejího získání je složitý a banky vyžadují spoustu záruk. Existuje řada faktorů, které ovlivňují šanci pro úspěšné schválení žádosti o hypoteční úvěr. Jaké jsou tedy podmínky, která musí žadatel splnit?

Občanství nebo trvalý pobyt

O hypotéku si v České republice může zažádat jednak občan země, občan jednoho z členských států Evropské unie s přechodným pobytem na našem území, nebo cizinec s občanstvím mimo Evropskou unii, který má v Česku zařízený trvalý pobyt. 

Zvláštní výjimka platí pro občany Slovenska, na které řada banka nahlíží podobně jako na české občany.

Produktivní věk

Počet let strávených na tomto světě při žádosti o hypotéku vždy hrál silnou roli, nyní o to víc, neboť Česká národní banka zpřísnila podmínky pro žadatele starší 36 let

Obecně může o hypotéku žádat kdokoliv starší 18 let. Největší šanci však mají lidé v produktivním věku, kteří disponují dostatečným příjmem a je u nich velká pravděpodobnost, že dostatečný příjem budou pobírat i nadále.

Horní hranice věku pro získání hypotéky sice není stanovena, ale často se pohybuje mezi 67. a 70. rokem života, na které banky většinou stanoví dobu konce splácení. Výjimkou však nejsou ani hypotéky do věku až 75 let

Žadatelé starší 36 let nyní na rozdíl od mladších jedinců musí od prvního dubna letošního roku ze začátku pokrýt alespoň 20 procent hodnoty nemovitosti oproti 10 procentům u mladších klientů. Banky musí současně dodržovat horní hranici celkového zadlužení žadatele o úvěr na úrovni 8,5násobku čistého ročního příjmu. Mladším žadatelům stačí 9,5 násobek. 

Dostatečný příjem

Nejdůležitějším faktorem během rozhodování o schválení hypotéky je samozřejmě pravděpodobnost, že klient bude schopen bez problému splácet. Banky proto posuzují objem čistého příjmu klienta a to včetně případného vedlejší příjmu, různých přídavků či, příspěvky, důchody a  jakékoliv další další. Na tomto základě vypočítá možnou výši poskytnuté hypotéky. 

U zaměstnanců je proces chválení poměrně jednoduchý, neboť stačí odevzdat potvrzení o příjmech ze strany zaměstnavatele.

Během posuzování příjmů však mohou narazit osoby samostatně výdělečně činné, nebo-li OSVČ, kteří své příjmy musí prokazovat pomocí daňového přiznání. Mnozí využívají paušální výdaje, které oficiálně snižují daňový základ a pro výpočet možné hypoteční částky mají horší startovní podmínky. 

OSVČ, kteří se přihlásili k měsíčnímu daňovému paušálu a nemusí tak podávat daňové přiznání, mají situaci ještě komplikovanější, neboť v tomto případě nelze jejich příjmy jednoznačně prokázat. Banky však již postupně přicházejí s řešením této situace. 

Bonita a úvěrová minulost žadatele

Kromě příjmu jako takových banka posuzuje i klientovu minulost a takzvanou bonitu, tedy schopnost hypotéku splácet. Bere proto v potaz jak klientovy výdaje, tak další úvěry, případně výživné na děti či jiné výdaje a také to, zda klient v minulosti neměl problémy se splácením jiných finančních produktů. Banka si při schvalování žádosti prověří záznamy žadatele za posledních tři až pět let. Pokud narazí na zápis v registru dlužníků, šance na získání hypotéky je téměř nulová. 

Mimo jiné banku také zajímá celková perspektiva klienta, čili míra dosaženého vzdělání, zaměstnání či rodinný stav, z čeho usuzuje, na kolik by pro ni mohl klient představovat rizikovou investici. 

Uvažujete o pořízení vlastní nemovitosti, ale nejste si jisti, jakou službu zvolit? Vyzkoušejte naši kalkulačku a společně najdeme nejvhodnější řešení!